XUWARÍN
dengíg erra Kurdí xuwerín

Nezan cù zanid bizan cù zanid