XUWARÍN
dengíg erra Kurdí xuwarín

Nezan cù zanid bizan cù zanid